symposium Games & Erfgoed 30 oktober 2014

 

 
In oktober 2012 organiseerde de Taskforce Innovatie Utrecht (nu Economic Board Utrecht) een Inspiration Day Games en Erfgoed. Het Cultuur Consortium Utrecht, initiatiefnemer van uRule, was als inhoudelijke partner betrokken bij dit symposium. Met ruim 160 deelnemers uit heel Nederland en een breed programma van workshops en presentaties kreeg een succesvol symposium vorm. Lees hier het verslag.
 
Op 30 oktober organiseert uRule een symposium Games en Erfgoed. In het uRule programma wordt geëxperimenteerd en gewerkt met het innoveren van de beleving van erfgoed met behulp van games. Op 30 oktober worden de prototypes gepresenteerd die in de 1e uRule ronde zijn ontwikkelt en blikken we vooruit naar het vervolg van het programma.
Daarnaast zal er onder leiding van Valentijn Byvanck met specialisten uit de gamewereld zoals Rosie Fairchild, Kars Alfrink, Jasper Visser, Ben Schouten en Karel Millenaar kennis uitgewisseld worden met collega´s van erfgoedinstellingen en creatieve bedrijven aan de hand van inspirerende (internationale) cases, reflecties en actieve werksessie.

 

13.00 uur  Ontvangst

13.30 uur  Opening Valentijn Byvanck en gedeputeerde Mariëtte Pennarts, Provincie Utrecht.

13.45 uur  Introductie door stuurgroepleden uRule Appie Alferink & Frans Termaten en presentatie prototypes:

  • Slot Zuylen en Monkeybizniz
  • Fort Vechten, Geheugen van Zeist, QLVR
  • Stichting O-Gen (Grebbelinie) en Fourcelabs

14.45 uur  Keynote spreker Rosie Poebright Heritage Games (Splash and Ripple).  Klik hier voor het verslag.

15.30 uur  Workshops:

  • Wijze lessen voor games en erfgoed; Karel Millenaar & Ben Schouten. Klik hier voor het verslag.
  • Hoe bedenken we een strategische game; Jasper Visser. Klik hier voor het verslag.
  • Hoe je de reële en virtuele wereld kunt verbinden; Kars Alfrink. Klik hier voor het verslag.

                              16.30 uur  Plenaire afsluiting o.l.v. Valentijn Byvanck

                              17.00 uur  Borrel

Klik hier voor het tekstverslag van het symposium Games en Erfgoed.